Maltové směsi a pojiva

 Nabízíme široký sortiment suchých směsí, a to maltové směsi, lepidla, samonivelační hmotu, vápna, sádrové směsi, spárovací hmoty atd.

EUROVIA

skladem: drcené kamenivo – frakce 2/4, 11/16, 0/32 a 32/63

PÍSKOVNA KOSIČKY

 skladem: písek betoňák, kačírek 16/64

PÍSKOVNA
ČEPERKA

 skladem: kačírek 16/32

PÍSKOVNA SVĚTLÁ

 skladem: písek kopaný

PÍSKOVNA STŘELEČ

 skladem: písek mokrý ST52