Stavby

 MIZERA-STAVBY a.s. provádění staveb

Hlavní oblasti činnosti:

výstavba kanalizačních systémů logistických hal, rezidenčních bytových komplexů či vodohospodářských staveb
kompletní výstavba pozemních komunikací včetně parkovacích ploch z asfaltových či dlážděných povrchů
přípravné zemní práce pro výstavbu hal, bytových domů, areálů ….

Dále nabízíme tyto služby:

výkopové práce stroji značky JCB, CAT, Liebherr, Komatsu, Hitachi, Doosan
doprava písku, sypkých materiálů, zeminy včetně uložení
demolice staveb včetně odvozu stavební suti
pronájem kontejnerů

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Hlavní strategií společnosti je:
1. být solidním partnerem zákazníkům, spolupracujícím subjektům i zaměstnancům
2. být po technické, technologické a profesionální stránce zárukou pro kvalitní,moderní a včasné plnění smluvených zakázek
3. být perspektivní firmou z ekonomického i etického hlediska
4. neustále zlepšovat výrobní procesy a produkty společnosti
5. účinnou prevencí minimalizovat dopady svého působení na životní prostředí
6. svými aktivitami a vedením zaměstnanců vytvářet pozitivní přístup ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizovat tím jeho negativní ovlivňování
7. vést zaměstnance k cílevědomému snižování spotřeby energií, zajištění recyklace odpadů a snižování produkce odpadů
8. dodržovat platná legislativní a jiná ustanovení včetně legislativy týkající se ochrany životního prostředí
9. zpřístupnit politiku veřejnosti a seznamovat s ní všechny pracovníky společnosti nebo pracovníky, kteří jednají z pověření organizace

l

Kontakt

Pro oblast politiky kvality a environmentální politiky kontaktujte:
Petra Kotyková  petra.kotykova@mizera-stavby.cz