Reference 2017

Jilemnice ul. Žižkova

 • Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
 • Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Objem cca 10,8 mil.Kč
 • Realizace 3/17 – 8/17

City West – Praha – Britská čtvrť

 • Objednatel: CEMEX Construction Services s.r.o.
 • Realizace kanalizace, vodovodu, parkoviště, komunikace a chodníků
 • Objem cca 5,8 mil.Kč
 • Realizace 11/16 – 9/17

Plaza Olšanská – Praha

 • Objednatel: Metrostav a.s., divize 6
 • Komunikace, chodníky a parkoviště
 • Objem cca 7mil.
 • Realizace 6/16 – 9/16

Rekonstrukce VH sítí a komunikací na Karlovském náměstí – Lomnice nad Popelkou

 • Objednatel: VHS Turnov
 • Kanalizace, vodovod, chodníky a komunikace
 • Objem cca 9 mil.
 • Realizace 3/17 – 6/17

Turnov – oprava VH sítí v ul. Pekařova

 • Oprava komunikace, kanalizace a vodovodu
 • Objem 19 165 104,-Kč
 • Realizace 7/2017 až 3/2019

Palmovka park – Praha

 • vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a areálová kanalizace, komunikace a chodníky
 • Objem 7 152 635,-Kč
 • Realizace 6/2017 až 11/2017

Lomnice nad Popelkou – Vrt Koupaliště

 • Objednatel: VHS Turnov
 • Rekonstrukce vrtu Koupaliště
 • Objem cca 600 tis. Kč
 • Realizace 19/17 – 11/17

Lomnice nad Popelkou – oprava opěrných zdí

 • Objednatel: Lomnice nad Popelkou
 • Chodníky, opěrná zeď a schody
 • Objem cca 2,5 mil.
 • Realizace 4/16 – 7/16